<- powrót
Błoto
2010.02.28

P1060790.JPG
P1060756.JPG
P1060740.JPG
P1060741.JPG
P1060739.JPG
P1060745.JPG
P1060754.JPG
P1060796.JPG
P1060746.JPG
P1060744.JPG
P1060743.JPG
P1060742.JPG
P1060791.JPG
P1060750.JPG
P1060748.JPG
P1060749.JPG
P1060795.JPG
Wiosna, wiosna!!!!!!!!!!
P1060751.JPG
Zuzia też już czeka w blokach.
P1060753.JPG
Nasza choinka.
P1060759.JPG
P1060758.JPG
P1060760.JPG
Dom sąsiadów od frontu.
P1060762.JPG
P1060763.JPG
P1060766.JPG
Dom sąsiadów od wschodu.
P1060764.JPG
Tak wygląda droga do Józków.
P1060765.JPG
P1060769.JPG
P1060767.JPG
P1060768.JPG
P1060775.JPG
P1060776.JPG
P1060777.JPG
Obejście Józków.
P1060770.JPG
Dom sąsiadów od północy.
P1060771.JPG
Samochód Józka po wybuchu kuchenki gazowej.
P1060772.JPG
P1060773.JPG
P1060774.JPG
P1060783.JPG
Ziemia oddycha.
P1060782.JPG
P1060779.JPG
P1060780.JPG
Miedza.
P1060778.JPG
P1060784.JPG
P1060785.JPG
<- powrót